Údržba DZ

Home Up

Denně vyjíždějí posádky našich montážních vozů do ulic Prahy a přilehlých obcí, aby provedly instalaci nového nebo údržbu stávajícího dopravního značení, které bylo již nevyhovující nebo dosloužilo vlivem poškození.

Provádíme:
osazení nosných konstrukcí DZ - sloupky nebo I profily
osazení značek - značky,i velkoplošné dopravní značky
odstranění nevyhovujících značek
vyrovnání sloupků a značek
opatření konstrukce novým nátěrem
mytí DZ
zakrytí DZ při dopravních opatřeních
odstranění "grafiti" ze značek

Dotazy a komentáře týkající se těchto internetových stránek zasílejte na info@dozna.cz .
Aktualizace byla provedena: února 18, 2005